Historie ochranné známky „S.REICH"


Salomon ReichOchranná známka „ S.REICH" historicky navazuje na existenci firmy S.REICH a spol., kterou založila v roce 1837 vdova po sklářském podnikateli Izáku Reichovi Charlotte Reichová s jeho syny Samuelem a Salomonem. V počátku firma podnikala ve Staré Huti na Buchlovsku, což byla původní sklárna založená ještě Izákem Reichem.
Rozmach firmy S.REICH se datuje od roku 1842, kdy si firma pronajala od panství Valašské Meziříčí - Rožnov sklárnu Františčinu Huť ve Velkých Karlovicích, poté v roce 1855 zahájila provoz ve své největší sklárně v Krásně ve Valašském Meziříčí, dále od roku 1861 začala provozovat Mariánskou Huť ve Velkých Karlovicích, v roce 1862 otevřela sklárnu Karolinina Huť v Novém Hrozenkově.
Dále firma provozovala menší sklárny v Protivanově u Boskovic, v Úsobrně, od roku 1859 sklárnu v Kyjově a v roce 1862 dala do provozu rafinerii ve Skalici u Nového Boru.
Potom nastal ve vývoji firmy S.REICH a spol. další zlom, protože do roku 1863 nemohli židé vlastnit žádné nemovitosti. Proto do té doby všechny své sklárny firma S.REICH měla pouze v pronájmu nebo je smluvně provozovala. Například svou největší sklárnu v Krásně ve Valašském Meziříčí měla firma S.REICH pronajatou od velkostatku Rožnov, od kterého sklárnu po roce 1863 postupně odkoupila. V následujícím období nastal druhý rozmach firmy. 
V roce 1871 firma koupila sklárnu ve Vsetíně, kterou v roce 1868 vybudovala firma Jakub a Josef KOHN. Od roku 1873 měla firma S.REICH hlavní sklad ve Vídni a další sklady v Berlíně a Lipsku.
Dále v roce 1876 koupila firma sklárnu ve Voitsbergu ve Štýrsku, roku 1883 zprovoznila novou huť v Kyjově, v roce 1884 zprovoznila sklárnu v Zawiercie v nynějším Polsku a v témže roce zprovoznila rafinérii skla v Novém Boru.
Sklárny v majetku firmy S.REICH a spol. náležely rodině Reichů do roku 1934, kdy byl podnik akcionován. Poté rodina Reichova ztratila hlavní vliv na další vývoj skláren.
Rozsah vyráběného skla byl velmi široký a odpovídal počtu skláren, které měla firma v majetku. Například Františčina Huť ve Velkých Karlovicích byla zaměřena na výrobu tabulového skla, Mariánská Huť ve Velkých Karlovicích vyráběla původně rovněž tabulové sklo, ale postupně přešla na výrobu luxusního skla pro lampy a lustry. Sklárna ve Valašském Meziříčí vyráběla od počátku klasické užitkové sklo jako kalíšky, sklenice a lahve. Sklárna byla průběžně modernizována a byla vybavena v roce 1874 strojními lisy z Anglie. V této sklárně bylo v roce založení zaměstnáno 100 lidí a ve vrcholovém období firmy S.REICH zde pracovalo 780 lidí. V dalších závodech byl vyráběn další sortiment jako např. v Karolinině Huti v Karolince cylindry k petrolejovým lampám a broušené sklo, ve Vsetíně užitkové sklo a počátkem 20. století byla zahájena v této sklárně výroba varného a laboratorního skla.
Po akcionování firmy S.REICH podnik posléze přešel na novou firmu Českomoravské sklárny a.s., posléze na n.p. Krásenské sklárny, dále Osvětlovací sklo - Lares.
V dnešní době ochrannou známku převzala firma NEDFORM z Valašského Meziříčí. Společnost NEDFORM je původně výrobcem sklářských forem. Ve vedení společnosti jsou specialisté s dlouhodobou zkušeností a znalostí vlastností skla, a to i v oblasti jeho tvarování či tavení. Tyto schopnosti dobře umožňují správně odhadnout funkční či designové možnosti skleněných výrobků. Proto se vedení rozhodlo, po vzoru zakladatele Salomona Reicha, rozšířit své aktivity i do výroby a obchodu s výrobky, jejichž základním fundamentem bude sklo různých složení a použití.
První etapou tohoto záměru se stalo úspěšné převzetí části výrobního programu závodu Skláren Kavalier, a.s. ve Voticích. Sklárny Kavalier se historicky specializovaly na výrobu varného a laboratorního skla. Tedy i v tomto bodě se historicky protínají osudy obou sklářských firem - S.REICH a Kavalier. A je již jen shodou okolností, že obě rodinné firmy byly založeny ve stejném roce 1837.
Majitelé ochranné známky S.REICH se proto rozhodli začít používat tuto značku i na výrobky pocházející ze závodu ve Voticích. Mezi produkty tohoto závodu patří výrobky z varného a laboratorního skla jako např. destilační přístroje, skleněná dávkovací čerpadla, apod.